Robotik diz protezi ameliyatı

Robotik diz protezi Ankara

Robotik cerrahi total diz protezi ameliyatı gibi çok yönlü cerrahileri gerçekleştirmek için programlanabilir cihazların kullanılması demektir. Bu cihazlar cerrahın yerini almak için değil yardım etmek için tasarlanmıştır. Robotik cerrahinin dışında bir sürü üretim alanında robotik kollar insanlarla beraber çalışmaktadır. Robotik cihazlarla beraber çalışan insanlara co-bot denilmektedir. Cerrahi alanda böyle bir tabir gelişmemiştir. Robotik cerrahi de her robot yapılan cerrahi için hem donanımsal ve yazılımsal olarak özelleştirilmiştir. Günümüzde yapılan cihazlar özeleştikçe ve güncelleştikçe robotik cerrahinin başarısı artmaktadır. Robotik cerrahide diz protezi ameliyatı yapan cerrahtır. Robot ameliyat öncesi planlama, ameliyatın başarı ile sürdürülmesine cerraha yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda robot yardımcı cerrahide hata payının klasik diz protezi ameliyatına göre çok düşük olduğu gösterilmiştir.

Total diz protezi ameliyatı

ileri derecede diz kireçlenmesi olan hastalarda başarısı yüksek bir bir tedavi yöntemidir. İki diz protezi ameliyatı yapılabilir. Ağrısız diz protezi ameliyatı yapılması sağlar. Hasta memnuniyeti yüzde 92 dir. Diz protezi ameliyatı bozulmuş eklem yüzeyini restore etmeyi sağlar. Böylece ağrıyı azaltır eklemin hareket kabiliyetini iyileştirir. Robotik cerrahi insan hatasını minimize ederek protez ameliyatını bir standart üzerinde yapılmasını sağlar. Günümüzde yaşam süresinin artması dizlerdeki yıpranma oranını artmıştır. Çeşitli tedavilerden sonuç almayan hastalarda en başarılı tedavi yöntemi total diz protezi ameliyatıdır. Diz protezi ameliyatın başarısı arttıkça ameliyata olan talepte artmaktadır.

Robotik diz protezi ameliyatı

Robotik cerrahi ilk olarak beyin cerrahi alanında kullanıldı. Sonraki dönemlerde üroloji alanında kullanıldı. Robotik cerrahinin avantajları ilk olarak daha küçük kesiler az yumuşak doku zedelenmesi ve daha hızlı iyileşme ve işe dönüş daha az hastanede kalış süreleridir.

Robotik Diz Cerrahi Ankara

İlk robotik diz protezi ameliyatı 1988 de gerçekleştirilmiştir. Buradaki başarı hatasız kemik kesileri ve en uygun şekilde diz protezin yerleştirilmesidir. 

Robotik Diz Protezi başarısı Diz anatomisi ve fizyolojisi

Bazı robotik diz cerrahi sistemler tomografi ölçümleri gerekirken bazı sistemler tomografiye gerek kalmadan ameliyat öncesi planlama için hastadan aldığı verilerle sanal olarak dizinin üç boyutlu modelini oluşturur.

Total diz protezin amacı hastanın mekanik aksını düzeltmek, eklem hattını eski haline getirmek, q açısını düzeltmek ve fleksiyon extensiyon boşluklarını düzelterek mükemmel eklem uyumunu sağlamaktır. Bu amaçlar için çevre yumuşak doku dengesi ve hasarını önlemektir. 

Yumuşak doku dengesinin tam sağlanmadığı ve bağ zedelenmelerin olduğu durumda eklem sağlamlığı azalır protezde erken gevşeme olmaktadır. Robotik diz protezi cerrahisi sadece hasarlı kemik dokusu üzerinde çalışır sağlam kemik ve yumuşak doku üzerinde hasarı önlemek için testere hareketini sınırlar.

Total diz protezin başarısı için çeşitli faktörler vardır. Protezin mükemmel pozisyonu, Fleksiyon ve ekstensiyon boşlukların dengesi, yumuşak doku dengesi ve bağların korunması çok önemlidir. Bu faktörlerin hepsi cerrahın tecrübe ve deneyimine bağlıdır. Klasik total diz protezi ameliyatında bu dengeyi her zaman yakalamak zordur. Bağ dengesinin tam ayarlanmaması, bağların zedelenmesi ve protezin yanlış konumlandırılması iyileşmeyi zorlaştıracaktır. Bağların zedelenmesi protez sağlamlığında zayıflığa neden olacaktır. Böylece erken gevşeme kaçınılmaz olacaktır. Robotik diz protezi ameliyatında ince ayarlar yaparak protezin maximum 0.1 mm hata ile yerleştirilmesini sağlar. Robotik diz protezi ameliyatı testere hareketini sınırlayarak olası bağ zedelenmesini önler. 

Robotik diz cerrahisi hastadan aldığı verilerle ya da tomografi görüntüleri işleyerek yazılım üzerinde dizin üç boyutlu modelini oluşturur. Yazılım üzerinde bu modeller üzerinde protezi uygun şekilde yerleştirilmesini hastanın bacağını hareket ettirerek yerleştirilecek protezi simülasyonunu yapılmasını sağlar. Bu simülasyon sayesinde daha ameliyat yapılmadan protezin nasıl durduğu bağ dengesi için ince ayarlar yapılmasına olanak sağlar. Ameliyat esnasında planlamanın dışına çıkmasını engelerek yumuşak doku, bağ zedelenmesinin önüne geçer. 

Robotik diz Protezi Ameliyatı Endikasyonlar

Robotik diz cerrahisi doğru kemik kesisi ve yumuşak doku zedelenmesi için tasarlanmıştır. Hastanın bütün diz hareket sınırları içinde bağ dengesinin sağlanması protezde olacak sıkışma ve aşınmaların önüne geçerek protezde erken gevşemeyi önleyecektir. 

Çalışmalarda robotik diz protezi ameliyatı ile sağlanan fleksiyon ve extansiyon oranları yüzde 94 iken normal diz protezinde yüzde 80 idi. Fleksiyon ve extansiyon oranların birbirine yakın olması yumuşak doku dengesinin daha kolay ayarlanmasını sağlar. Böylece yumuşak doku sıyrılmasının daha az olmasını sağlar.

Diz protezi ameliyatı gereken bütün hastalara robotik diz protezi ameliyatı yapılabilir. Diz protezi ameliyatı gereken hastalar dizlerinde ileri derecede kireçlenmesi olan ve çeşitli ameliyatsız tedavilerden fayda görmeyen hastalardır. 

Robotik Diz Protezi Sistemleri

Çeşitli robotik sistemler var. Bu sistemler cerrahın ameliyatı başarılı yapması için görsel, işitsel ve titreşimsel geri bildirimler sağlarlar. Günümüzde kullanılan sistemler yarı otonom ve pasif sistemler vardır. Yarı otonom sistemler cerrahın kesiyi yapması için robotik kolu konumlandırır. Kesi yapılırken görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim sağlar. Pasif sistemler yani otonom olmayan sistemler cerrah kesici aparatı görsel ve işitsel uyarıları takip ederek yönlendirir. Bazı sistemler ameliyat esnasında prob ile diz üzerinde haritalama yaparak üç boyutlu modeller oluşturur. Bazı sistemlerde tomografi görüntüleri üzerinden üç boyutlu modeller oluşturur. Ameliyat esnasında bu modelleri hastadan aldığı verilerle senkronize eder. 

Robotik diz protezi ameliyatı tekniği

Robotik diz protezi ameliyatı dizin stabilitesini değerlendirmek için dinamik referans noktaları kullanarak bacağın düzgünlüğünü, fleksiyon ektansiyon eşitliğini ve bağ dengesini kemik kesileri üzerinden yapılmasını sağlar. Yumuşak doku sıyrılmanın az olması iyileşmenin ve rehabilitasyona yanıtın hızlı olmasını sağlar. 

Günümüzde kullanılan robot destekli diz protezi ameliyatı sistemleri

Farklı markada robotik sistemler var. Bunlar dokunsal arayüze sahip yapay zekalı yazılım robotik kol ve hastadan verileri alan reflektörler ve kamera sisteminden olmaktadır. Bu sistemler testere ameliyat öncesi planlamanın dışına çıktığında testereyi durdurur. Cerraha ameliyat esnasında görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim sağlar. Doğru hizalanmayı, yumuşak dokuyu korumak  ve bağ damarların zedelenmesini önlemek için cerrahın yeteneğini geliştirir. Hastadan elde edilen verilerle tam protezin boyutunu konumunu belirlemek için üç boyutlu modeller oluşturur.  Diğer sistemler yar aktif elde taşınan bir prob içermektedir. Bu prob üzerindeki sensörler sayesinde kesi derinliğini ayarlamak için içeri çekilen burr uçu bulunmaktadır. Uygun kesi derinliğine ulaşıldığında kesici uç geri çekilerek sağlam kemiğin zedelenmesini önler. Robotik diz protezi halk arasında yarım denilen unikondiler diz protezi ve total diz protezi ameliyatı için kullanılmaktadır. Bu yarı aktif sistemin tomografi görüntülerine ihtiyacı yoktur. Bazı robotik sistemler her marka protez ile uyumlu iken bazı protezler sadece kendi marka protezi ile uyumludur. 

Robotik diz protezi ameliyatı dezavantaj pahalı ve uzun ameliyat süresidir. Robotik cihazı yönlendiren teknik ekibe ihtiyaç duyulmasıdır. 

Robotik diz protezi ameliyatı önemi

Son yıllarda robotik diz protezi ameliyatın başarısı ve talep artmaktadır. Protezin uygun konumlandırılması bağ dengesi protezde oluşan erken gevşemeyi azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda protezin sağ kalımı normal diz protezi ameliyatına göre daha fazla bulunmuştur. Robotik sistemde yumuşak doku hasarı minimal olmakta iyileşme daha hızlıdır. Hastalar hareketlerini daha rahat yapmaktadır. Hastaların hastanede kalış süresi daha az olmaktadır. Yapılan çalışmalarda normal proteze göre daha hızlı iyileşme olduğu gösterilmiştir.

 • Diz Ağrısı Radyofrekans tedavisi

  Radyofrekans diz ağrılarında diğer tedavilerin yapılamadığı durumlarda ağrı kontrolü sağlayarak hasta konforunu artırarak diğer tedavilerle uygulanabilir. İyileşme döneminde hastanın rahat etmesini sağlar. Genç yaşta diz protezi yapılamayacak hastalarda ağrı kontrolü sağlayarak hastaya zaman kazandırabilir. #radyofrekanstedavisi #dizağrısı #ortopedi #tedavi #ubeydullahsevgili #kemiklerefısıldayanadam

 • DİZ KAPAĞI AĞRISI (PATELLAR KONDROMALAZİ)

  Diz kapağı ağrısı

  Diz kapağı ağrısı günümüzde yaygın görülmektedir. Diz ağrıların önemli bir neden diz kapağı problemleridir. Latince adı patelladır. Bayanlarda diz kapağı problemleri daha çok görülmektedir. 

  Ağrı dizin ön tarafında diz kapağı çevresinde olmaktadır. Ağrı merdiven çıkarken, dizi bükerken artar. Spor gibi dizi zorlayıcı aktiviteler ağrının artmasına neden olur

  Diz kapağı ağrısı

  Uzun süre oturarak çalışanlarda diz kapağı üzerineyüklenerek çalışanlarda ağrı olur. 

  Bazı hastalar uzun süre oturduklarında kalkınca hemen adım atamazlar bir kaç adımdan sonra dizleri rahatlar.

  Sabah uyandıklarında dizlerinde bir miktar sertlik olabilir.

  Bayanlarda bacağın arkasındaki kaslar gergin olabilir. Bu da diz kapağına gelen yükleri artırabilir.

  Koşucularda diz kapağı ve etrafımdaki bağlarda zorlanma ve ağrı olabilir. Buna koşucucu dizi denir. 

  Diz kapağı ağrılarının diğer bir adı patellofemoral ağrı sendromudur.

  https://youtu.be/dPH9WsYkPHE?si=yY23H3omw4J6CyW4

  Diz kapağı ağrı sebeplerinden en önemlisi patellar kondromalazi bayanlarda daha çok görülür. Diğer neden diz kapağı içinde yol aldığı oluğun yarı dışında ya da tamamen dışında olmasıdır. Yani diz kapağı çıkığı olmasıdır. Yarı çıkık ve tam çıkıklarda yüzeyler anormal sürtünür bu bölgelerde aşınma olur tedavi edilmediğinde bu aşınma artar bütün dizin sağlığını bozar.

  Diğer ağrı nedenleri patellar tendinitisdir. Spor yapanlarda daha çok görülür. 

  Tekrar patellar kondromalaziye dönelim Patellanın altındaki kıkırdak yumuşak halle gelir ödemlenerek şişer hareketlerde ağrı olur. Yumuşayan yüzey şiştiği için catlaklar oluşur. Kıkırdakta aşınma oluşur.

  Diz kapağı tedavisi nedenine göre yapılır. :Doğru tanı ve tedavi için ortopedi doktoruna başvurun. Yanlış ve oyalayıcı tedaviler problemin artmasına neden olur. Eklemdeki hasar artıkça tedavi daha zor hale gelecektir.

 • BEL FITIĞI NOKTA ATIŞI TEDAVİSİ

  Bel fıtığı nokta atışı tedavisi özel görüntüleme altında bel fıtığı olan bölge hedeflenerek iğne bu bölgeye ilaç yapılmaktadır. Hedeflenen bölge etkilenen sinir ile bel fıtığı arasındadır. Kullanılan ilaçlar izotonik solüsyon, steroid ve hyaluronidaz enzimidir. Kortizon güçlü antiinflamatuar olur ödemin özülmesini sağlar. İzotonik sertleşmiş dokuların yumuşamasını sağlar. Hyaluronidaz enzimi dokudaki hyaluronik asidi parçalar. Parçalanan hyaluronik asit hızlıca emilir berabaerinde ödemin emilimini artırır. Yumuşak doku zedelenmesi üzerinde yapılan çalışmalarda bu enzimin ödemi hızlı bir şekilde azaltığı gösterilmiştir. 

  Sonuç olarak fıtığın büzüşmesini sağlar. Sinir üzerinde ödem varsa azalmasını sağlar. Böylece sinir üzerindeki baskı azalır hasta rahatlar.

  Bel fıtığı nokta atışı tedavisi nasıl yapılmaktadır?

  Farklı iğne yapma teknikleri vardır. Tek iğne tekniği, çift iğne tekniği. İntervertebral foramenin üst kısmına yapılıyorsa supra nöral yani sinir üst kısmına , alt kısmına yapılıyorsa infra nöral 

  Hasta sedye üzerinde yüzü koyun yatar. Öncelikle skopi cihazıyla hedeflenen bölge bulunur. Skopi sefale ya da kaudale vertebra korpusun superior endplate in düz çizgi şeklinde görüntüsü elde edilene kadar yönlendirilir. Superior ve inferior endplate konveks şekli tercih edilmez. Skopi görüntüsü teyit edildikten sonra şikayetin olduğu tarafa doğru skopi oblik yatırılır. Superior artiküler procesin vertebra korpusunu ikiye böldüğü görüntü yakalandıktan sonra skopi açısı sabitlenir. Bu skopi görüntülerinde işkoç köpeği şekli çıkar. Bu görüntüyü yakalamak iğnenin doğru yönelimi için uygundur. Şimdi de iskoç köpeği görüntüsünden bahsedelim.

  Nedir bu iskoç köpeği görüntüsü

  İskoç köpeği görüntüsü omurga cerrahisi ile uğraşan gerek görüntüleme de gerek girişimlerde skopide çok aşina olduğu bir görüntüdür. Bu görüntü omurga için bir devrim noktasıdır. İşlemlerde bir hatta varsa İskoç köpeğini tam görüntülediğimizden emin olmalıyız. İskoç köpeği önceki anlattığımız oblik skopi görüntüsünden elde ediyoruz. Şimdi bu sevimli köpeği yakından tanıyalım. Hayvan sevgimizi arttıralım. İskoç kopeğin burnunu transfer proçes, gözünü pedikül, arka ve ön bacaklarını infraartiküler proçes, boynunu pars artikuleris, kuyruğunu spinöz proçes, kullaklarını supraartiküler proçes, gövdesini lamina oluşturur. Köpeğin boynunda tasma varsa boyunu oluşturan pars artikuleris defekti var demektir. Bu bilgiyi de arada verelim. Ayakta tanı için oblik yan grafi çektirmenin mantığı budur.

  https://youtu.be/IGjY1R0780c?si=_a4PYQvAoM6sEape

  Nokta atış teknikleri

  Şimdide nokta atış tekniklerine bakalım bu tekniklerin asıl ismi transforaminal epidural enjeksiyon dur. İlk teknikten bahsedelim. Supranöral yöntem. Bu yöntem geleneksel bir yöntemdir. Uygun görüntüyü yakaladıktan sonra İskoç köpeğinin boynunun altını hedefleyip skopiye paralel olacak şekilde iğnemizi gönderiyoruz. İntervertebral foramenin 1/6 üst kısmını hedefliyoruz. AP ve lateral skopi görüntüleri ile teyit ediyoruz. Yukarıdaki üçgen güvenlidir. Biraz aşağıya inersek sinirle yakınlaşabiliriz. AP grafide pedikül pedikül alt hizası saat 6 hizasından içeriye doğru yönelmemeliyiz. Burada kordu besleyen arteri zedeleyebiliz. Yerimizden eminsek 0,5 cc radyoopak madde verip görüntü alıyoruz. Pedikülün medialini ve siniri boyamasını bekliyoruz. İstediğimiz gibi ise ilaç karışımı yapıyoruz. Yanlız damar içi opasite veriyorsa ve bundan kurtulamıyorsak Steroid yapmadan çıkıyoruz. İntratekal boyama olursa duraya girdiğimizin işareti olabilir. Özelikle partikül yapmayan Steroid kullanmalıyız. Partikül yapan steroidlerin damarlarda emboliye neden olduğu conus medulleris iskemisine neden olduğunu gösteren vakalar var.

  Şimdide çift iğne tekniğine bakalım çift iğne tekniği önümüzde yumuşak doku yapışıklığı, bir kitle , bir osteofit varsa kullanılan bir yöntemdir. Önce AP grafide hedeflenen foramenin iki transfer proçes arasında pedikülün dış ve biraz aşağısında 18 gauge iğnemizi skopiye paralel gönderiyoruz. Lateral grafi ile yerini teyit ediyoruz 25 gauge iğnemizi baş kısmı egiyoruz. Lateral görüntüde diğer iğnenin içinden geçirip çıkan baş kısmını görünce AP grafide supranöral bölgeye yönlendiyoruz. Giden yönümüz iyi değilse diğer iğnenin içine çekip düzeltip tekrar yönlendiriyoruz. AP görüntüde pedikülün saat 6 hizasını gecmiyoruz. Radyopak madde ile teyit edip enjeksiyonu yapıyoruz.

  Şimdide infranöral enjeksiyon tekniğine bakalım. İntradiskal işlem yapanların çok aşina olduğu bir tekniktir. İğnenin daha mediale gitse bile supranöral gibi damara girme riski çok düşüktür. Bu yöntemin biraz lateralinde meşhur cambinin üçgeni var diske girme riski vardır. 

  Hadi tekniğe yakından bakıp konuyu bitirelim. Yazmaktan bende yoruldum. Sevimli İskoç köpeğimizi gördük. Hadi onunla oynayalım. Vertebra korpusun superior endplate dümdüz görünecek, superior artikuler proçes vertebra korpusunu iki böldüğü görüntüyü yakalayacaz . Şimdi superior endplate ve superior artikuler proçes in kesiştiği yerin üst kısmını hedefleyip skopiye paralel gönderiyoruz. İğnenin paralel olması önemlidir. Skopide iğne nokta şeklinde görülmelidir. Nokta atışı ismini buradan almaktadır. Radyopak madde ile yerimizi teyit ediyoruz. Disk içi boyanmiyorsa ve sinirin etrafı boyanıyor sa ilacı enjekte edip bitiriyoruz. 

  Sonuç olarak nokta atışı tekniği hasta için konforlu bir tekniktir. Hemen sonuç vermesi muhtemeldir. İşlemden sonra hasta hemen taburcu edilebilir.

  Hekim tarafından bakıldığında derin bilgi ve birikim ve de deneyim gerektirir. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Sorunuz olursa yorum yazmaktan çekinmeyin.

Scroll to Top