Robotik diz protezi ameliyatı Ankara

Merhaba ben Dr Ubeydullah sevgili Ankara özel muaynehanemde çalışıyorum. Bu yazıyı okuyorsanız diz protezi ameliyatı olmaya karar verdiniz ya da diz probleminden kurtulmak için araştırma yapıyorsunuz. Yazıyı okumaya zamanınız yoksa 03125575385 arayıp detaylı alabilirsiniz Merak etmeyin robotik diz protezi yani robot yardımlı diz protezi ameliyatı konusunda her şeyi anlatacam. Yeter ki siz bu yazıyı sabırla okuyun. Bir sorunuz olursa bana yazmaktan çekinmeyiniz. Robotik diz protezi ameliyatını olmak istiyorsanız en iyi ameliyatı olmak istiyorsunuz demektir. Ameliyatınızın başarılı geçip bir an önce ağrılardan kurtulmak istiyorsunuz demektir. Şimdi Robotik diz protezini anlatalım.

Robotik diz cerrahisi

Öncelikle Robotik cerrahi farklı ameliyatlar için programlanabilir cihazlar demektir. Bunlar cerrahın yüksek doğrulukta başarılı bir şekilde ameliyatı yapmasını sağlar. Burada ameliyatı yapan robotik cihaz değil Cerrahın kendisidir. Robotik diz protezi cihazı Diz protezi ameliyatın başarılı şekilde yapılması için özel tasarlanmıştır. Robotik diz protezi cerrahın sadece hasarlı doku üzerinde işlem yapmasını sağlar. Sağ kemik ve yumuşak doku üzerinde hasar minimaldir.

Konuya girmeden Normal diz protezi ameliyatını bilmemiz lazım. Normal Diz protezi ameliyatı yapılan çalışmalarda yüzde 75-92 başarılı olan bir ameliyattır. Diz protezi ameliyatı ileri dercede dizlerinde kireçlenme olan ameliyatsız tedavilerden fayda görmeyen hastalara yapılan bir ameliyattır. Diz protezi ameliyatı ile hastanın yaşam kalitesi artmakta, eklem restorasyonu sağlanmaktadır. Teknoloji ve cerrahi teknikler geliştikçe hasta memnuniyetide artmaktadır. 

Robotik diz protezi tarihsel gelişimi

Robotik diz protezi ameliyatı

Robotik cihazlar insan hatasını en aza indirirken ameliyat doğruluğunu en üst düzeye çıkaracak secenekler sunarlar. Robot terimi bir dizi işlemi seri halde yapmaya ayarlı aygıt demektir. Cerrahide robot 1988 de beyin cerrahisinde kullanılmıştır. İnsan ömrünün uzaması yaşla beraber diz kireçlenmesinde artışı beraberinde getirmiştir. Zamanla normal diz protezi ameliyatı artmıştır. Diz protezin başarısı protezin en uygun şekilde yerleştirilmesine bağlı olduğundan Robotik diz cerrahisi ihtiyacı doğmuştur. Son yıllarda robotik diz cerrahisine olan ilgi ve talep artmıştır.

Robotik cerrahiyi ilk beyin cerrahisinde sonrasında ürolojide kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda komplikasyon riskinin azaldığı, hastanede kalış sürelerin azaldığı ve iyileşmenin hızlandığı gösterilmiştir.

İlk Robotik diz cerrahisi 1988 de İngiltere de uygulanmıştır. Amaç iyi bir kemik kesisi ve iyi bir diz hisalanmasını sağlamaktı. Normal diz protezi ameliyatına göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Farklı robotik cihazlar olmakla beraber eski sistemler Bilgisayarlı tomoğrafi görüntülerine ihtiyaç duyar. Yeni nesil cihazlarda tomografiye ihtiyaç olmadan dizin üç boyutlu modelini çıkartır. Bu model üzerinden kemik kesileri hesaplanır ve uygulanacak protezin boyutu seçilir. 

Robotik cihazın amacı diz için en uygun dizilimi sağlamak, eşit fleksiyon ve ekstansiyon gapleri oluşturmak ve iyi bir bağ dengesi oluşturmaktır. Robotik diz protezi sadece hasarlı doku üzerinde işlem yapılmasını sağlar. Sağlam kemik ve yumuşak doku üzerinde hasar minimaldir. Protezin başarısını; protezin uygun konumu, fleksiyon extensiyon gaplerin eşitliği, yumuşak doku dengesi gibi parametreler etiklemektedir. Bunların hepsi cerrahın tecrübe ve deneyimine bağlıdır.

Yapılan çalışmalarda bu parametrelerin sağlanmadığı diz protezlerinde başarısızlık ve erken gevşeme kaçınılmazdır. Yanlış boşluk dengeleme ve bağ dengesinde iyileşme uzamakta rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır.

Robotik diz protezinde daha ameliyat yapılmadan sanal ortamda uygulanan protezin simulasyonu yapılmasını sağlar. Uygun görülen kesilere göre ameliyatın gerçekleşmesini sağlar. 

Robotik diz cerrahisi kimlere yapılır?

Robotik diz cerrahisi ile diz protezi ameliyatı diz protezi endikasyonu olan herkese yapılabilir. Yani dizlerinde ileri derece aşınma olan diğer tedavilerden fayda görmeyen hastalara yapılan tedavidir. Diz çevresinde kemik kırığına bağlı deformite olan, diz çevresinde implant olan hastalarda robot yardımcı diz protezi bir avantaj sağlar.

Kimlere yapılmaz?

Normal diz protezi yapılmasında sakınca olan hastalara yapılmaz. Vücutta aktif bir enfeksiyon varlığı, 120 kilo üzerindeki aşırı kilolu hastalar. Çok aşırı deformiteli olan revizyon stem gereken hastalar.

Robotik cihaz türleri

Bazı cihazlar navigasyon ile hastayı yönlendirir. Görsel bildirim sağlar. Bazı cihazların sabit kesici kolu var, Cerrahın yönlendirmesi ile kesi var. Bazı cihazlarda serbet kesici kol vardır. Aldığı verilerle cerraha görsel veri sağlar Cerrahı kontrolü bir şekilde yönlendirir. Günümüzdeki yeni nesil cihazlar yarı otonom hareket eder. Cerrahın diz protezi ameliyatını başarılı bir şekilde yapmasını sağlar. Ameliyatı planlanın dışına çıkmasını geri bildirim sağlayarak engeller.

Sonuç olarak bu cihazların ortak özeliği ameliyat öncesi iyi planlama yapmayı sağlayacak güçlü bir yazılıma sahiptirler. Hasta üzerindeki alıcılarla geri besleme yaparak ameliyatın başarılı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Dezavantajları

Robotik diz protezi ameliyatın dezavantajı pahalı bir sistem olmasıdır. Yazılımların güncelleme gerektirmesi ve teknik ekip ihtiyacın olmasıdır. Cerrahın robotik cerrahi konusunda tecrübeli olması gerekmektedir.

Avantajları

Erken dönem avantajları yumuşak doku sıyrılmasının az olması nedeniyle kanamanın az olması iyileşmenin hızlı olmasıdır. Bağ dengesinin, dizilimin, fleksiyon ve ekstansiyon açıkların eşit olmasının sağlanması nedeniyle hastanın proteze olan adaptasyonu hızlıdır. Uzun dönem sonuçlarının, protez ömrünün daha iyi olacağı öngörülmektedir. Yapılan 10 yıllık çalışmada protez ömrünün daha uzun olduğu gösterilmiştir.

Sonuç

Robotik diz protezi normal diz protezi ile karşılaştırıldığında; ameliyat sonrası ağrı daha az, diz hareketlerinde daha hızlı iyileşme, hastanede yatış süresinde azalma ve komplikasyonların daha az görüldüğü gösterilmiştir. Uzun dönem sonuçların, protez sağ kalımın daha uzun olacağı öngörülmektedir.

Scroll to Top