Boyun fıtığında plazma RF tedavisi

Boyun fıtığında Plazma RF  tedavisi

Açık cerrahi ile fıtığın alınması bel ve boyun fıtıklarında uzun zamandan beri uygulanmaktadır. Çok başarılı bir prosedür olmasına rağmen yumuşak doku zedelenmesine bağlı ve uzun iyileşme süresinden dolayı dezavantajları bulunmaktadır. Çoğu hasta servikal disk hernisinden ameliyatı kabul etmekte zorlanır. İnterbody füzyon tekniklerinde uzun vadede bitişik disklerde aşırı stres ve kronik yıpranma olmaktadır. Son yıllarda seçilmiş hastalarda minimal invaziv ameliyatsız tedavilerle diskin çekirdeğini küçültmeye yönelik tedavilerle başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Tarihsel gelişimde 1963 de bel fıtığında diskin çekirdeğini küçültmeye yönelik enzimatik bir yöntem tanımlandı. Sonraki yıllarda perkütan diskin çekirdek kısmını forseps gibi küçük aletlerle alınmasına yönelik sistemler geliştirildi. 1985 de ciltten diskin çekirdeğin merkezine girip burayı kesip çeken bir vakum cihazı geliştirildi. Bu sistemlerin avantajı minimal invaziv olmasıdır. Sonraki yıllarda diskin sinire baskı yapan çıkıntı kısmını küçültmeye yönelik radyofrekans, lazer ve koblasyon gibi perkütan sistem geliştirilmiştir.  Sonraki yıllarda radyofrekans sistemi ile disk çekirdeğin küçültülmesi ve zayıf kollajen fibrillerin modülasyonu sağlanmıştır.     

Koblasyon teknolojisi

Koblasyon diğer adı ile plasma RF diskektomi yaygın adı ile nükleoplasti 1999 da bel fıtığında kullanıldı. Radyofrekans jeneratörü  iyonik plasma üretir.  Radyofrekans probu ucundaki elektrik akımı Na iyonlarını harekete geçirerek iyonik plasma üreterek doku buharlaştırır. Disk materyalli içindeki uzun zincirli kollajen gibi organik moleküllerdeki bağları parçalayarak sıvı ve gaz ürünlerine dönüşmelerine neden olur. Su moleküleri uyarılmış ve temel durumdaki hidroksil radikallerine ve hidrojen atomlarına parçalanabilir.Sonuç olarak radyofrekans plazma iyon oluşturacak güçte olması gerekir. PF tabanlı plazma çevre dokularda minimal histopatolojik değişiklikler yapar. Isının büyük kısmı plazma tabakasında kullanılır. Doku kömürleşmesini engellemek için ısı 70 derecenin altında tutulur. Bu yöntem su moleküllerini harekete geçirerek ablasyon yaptığı için genç hidrate disklerde etkinliği daha yüksektir. Bel fıtığında disk yüksekliği yüzde 50 den az olanlarda bu yöntem tercih edilmez. Plazma radyofrekans tabanlı tedavi kimyasal reaksiyonları harekete geçirerek inflamatuar yanıtın azalmasını sağlamaktadır.

Endikasyonlar

Perkütan dekompresyon tedavisi radiküller ağrı ve daha küçük fıtıkların neden olduğu aksiller ağrılarda etkili olduğu gösterilmiştir. Hasta seçiminde muayene ve görüntüleme de ağrıya neden olan boyun fıtığının belgelenmesi gerekir. Sadece boyun ağrısında bu yöntem seçilmez. Hastalar boyunda ve kollarına ve üst sırt bölgesine yayılan ağrıdan şikayet ederler. Ağrıya çoğu zaman kollara yayılan uyuşmadan şikayet ederler.

İşlem öncesi detaylı bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Disk fıtıklarının kendi kendine iyileşme yeteneği olduğu bilinmektedir. Bu işlemlere karar vermeden hastanın fizik tedavi ve ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar tercih edilmelidir. Tedavinin başarısı tedavi edilecek lezyonların seçilmesine bağlıdır. Tedavi edilecek lezyon seçiminde görüntüleme ve klinik görüntüleme çok önemlidir. Herniasyonun kalsifikasyon durumunu netleştirmek için gerekiyorsa tomografi çekilmelidir. Kalsifiye olmuş diskler bu yöntem için uygun değildir. Disk yüksekliğin en az yüzde 50 sinin korunmuş olması gerekmektedir.

Scroll to Top